Bli medlem här

Välkommen till ett föreningsliv där vi lär oss av varandra och har roligt tillsammans! När du blir medlem blir du också del av Hemslöjden, en folkrörelse som bevarar och utvecklar slöjdens tekniker, material och kulturarv.

Medlemskap gäller kalenderåret ut

Vi erbjuder medlemskap per kalenderår. Medlemskapet löper från 1 januari till 31 december. Medlemskapet gäller året ut oavsett när under året du blir medlem. Undantag: Blir du medlem från och med 1 november gäller medlemskapet även för nästkommande kalenderår.

Så blir du medlem i en hemslöjdsförening

  1. Fyll i ditt postnummer och gatuadress så ser du den/de föreningar som finns i ditt område.
  2. Välj medlemskap
    obs - familjemedlemmar ska endast läggas till om du väljer familjemedlemskap
  3. Fyll i dina uppgifter och välj hur du vill betala.
  4. Klart!

Personnummer skrivs in ÅÅÅÅ-MM-DD 

Om du inte hittar den förening du söker kontaktar du kansliet så behandlar vi din ansökan manuellt. Kontakta oss på info@hemslojden.org

Hitta medlemskap via privat adress
»
Ok