Vad kul att du vill bli medlem!

Välkommen till ett föreningsliv där vi lär oss av varandra och har roligt tillsammans! När du blir medlem blir du också del av Hemslöjden, en folkrörelse som bevarar och utvecklar slöjdens tekniker, material och kulturarv.