Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden är den samlande organisationen för alla hemslöjdsföreningar i Sverige. Tillsammans i Hemslöjden verkar vi för att hemslöjdsfrågorna ska utvecklas och bidra till en hållbar, inkluderande värld.


När du blir medlem hos oss så blir du del av en kreativ folkrörelse som formar framtiden med händerna. Inom Hemslöjden finns över 100 års förädlad kunskap om återbruk, småskaligt skapande, kvalitet och hållbarhet.

 

Hemslöjdsföreningarna arrangerar kurser, utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter. Föreningarna drivs ideellt och totalt finns det knappt det finns cirka 90 hemslöjdsföreningar runt om i landet med ca 14 000 enskilda personer som medlemmar.


Läs mer på www.hemslojden.org